วิธีรับส่วนลดจากบัตรสะสมแต้ม LINE

เฉพาะการสั่งซื้อผ่านไลน์ไอดี @rayongcom ค่าสินค้าทุก 100 บาท จะได้รับแต้มสะสม 1 แต้ม เมื่อสะสมครบ 10 แต้มรับส่วนลด 50 บาท

วิธีรับส่วนลดจากบัตรแลกของรางวัล LINE

  1. แจ้งความประส่งใช้บัตรแลกของรางวัลแก่ จนท.ที่ไลน์ @rayongcom และรอ จนท.ตอบรับ
  2. จากนั้นให้ทำการบันทึกหน้าจอที่แสดงจำนวนบัตรแลกของรางวัลที่ได้รับที่มีอยู่ (จากรูปตัวอย่างด้านล่าง บัตรแลกของรางวัลที่ใช้ได้ทั้งหมด 5  ใบ)
  3. ทำการใช้บัตรแลกของรางวัลตามจำนวนที่ต้องการ แล้วบันทึกหน้าจอจำนวนบัตรแลกของรางวัลที่เหลือ (จากรูปตั้วอย่าง ได้ทำการแลกของรางวัลไป 1 ใบจึงเหลือบัตรแลกของรางวัล 4 ใบ )
  4. ส่งทั้ง 2 รูป มาที่ไลน์ @rayongcom เพื่อรับส่วนลดในการสั่งซื้อผ่านไลน์ @rayongcom
  5. จนท.จะตรวจสอบการใช้บัตรแลกของรางวัลจากระบบ และจะยืนยันส่วนลดที่ลูกค้าจะได้รับกลับไป

วิธีใช้บัตรแลกของรางวัล LINE

  1. เปิดไลน์ @rayongcom แล้วให้แตะที่ “ดูช็อปการ์ดของร้านคุณสิ” ซึ่งจะแสดงจำนวนบัตรสะสมที่สามารถใช้แลกส่วนลดได้
  2. ไลน์จะแสดงบัตรสะสมที่ใช้แลกส่วนลดได้ ตามรูปตัวอย่างมีบัตรสะสมที่ใช้ได้ 5 ใบ แตะที่ดูบัตรแลกของรางวัลที่ได้รับ
  3. แตะรูปบัตร PRIZE TICKET
  4. แตะที่เปลี่ยนสถานะบัตรเป็น “ใช้แล้ว” แล้วแตะ “ใช้” ตามภาพที่ 5
  5. เมื่อแตะเปลี่ยนสถานะ บัตรจะเปลี่ยนเป็นบัตรใช้แล้ว และจำนวนบัตรแลกของรางวัลจะลดลง ด้านล่างเป็นภาพตัวอย่างจำนวนบัตรที่ใช้ได้
%d bloggers like this: